משלוח דואר
לכבוד 010 יזמות בע"מ קריית יהודית 232 באר שבע

משרד תל אביב
רחוב הירקון 61 תל אביב
טלפון: 03-6332672 פקס: 03-6332674

משרד באר שבע
מועדון הפורום – א.ת קריית יהודית 232 באר שבע

ניתן לפנות אלינו באמצעות הטופס