Archive for אפריל, 2014

  • טראש פיפל -Trash People
  • 15
  • 1344337828_940678_1344337983_album_normal
  • BGB_HA_SCHULT_TEL_AVIV_-2137-2
  • BGB_HA_SCHULT_TEL_AVIV_-9633
  • תמונה לאתר

Trash People – תערוכת המיחזור

טראש פיפל – תערוכת המיחזור המרהיבה שכבשה את העולם מגיעה לישראל! תערוכת Trash People היא תערוכה המורכבת מ- 500 דמויות אדם שונות אשר בנויות משאריות…